10 років незалежності України (золото)

Знаходиться в обігу з 20 серпня 2001 року.

Ювілейні монети номіналами 10 гривень, присвячені 10-й річниці прийняття Верховною Радою України 24 серпня 1991 року Акта про незалежність України.
Продовжують серію “Відродження української державності”.
Монета виготовлена із золота 900 проби, вага дорогоцінного металу в чистоті 3,88 г. Діаметр монети 16,0 мм, гурт – гладий, якість виготовлення – “пруф”, тираж – 3 000 штук.
Автори: ескізів – Олександр Івахненко, моделей – Володимир Дем’яненко.
На лицьовому боці монет (аверсі) в намистовому колі зображено увінчану вінцем композицію, що втілює ідею соборності України: малий Державний Герб України в оточенні рослинного орнаменту підтримують лев та козак з мушкетом і кругові написи:
на монеті із золота – УКРАЇНА, 10 ГРИВЕНЬ 2001, позначення металу та його проби – Au 900, вага в чистоті – 3,88.
На монеті – логотип Монетного двору Національного банку України.
На зворотньому боці монети (реверсі) в намистовому колі на тлі карти України зображено будівлю Верховної Ради України та кругові написи: 10 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ, 1991 2001.