100-річчя Олімпійських ігор сучасності

Знаходиться в обігу з 10 липня 1996 року.

Ювілейна монета присвячена Олімпійським іграм “100-річчя Олімпійських ігор сучасності” номіналом 2000000 карбованців.

Належить до серії “Спорт”
Монета виготовлена із срібла 925 проби, вага дорогоцінного металу у чистоті 31,1 г. Діаметр монети 38,61 мм, гурт – рифлений, якість виготовлення – “пруф”, тираж – 10000 штук.
Автори: ескізів – Олександр і Сергій Харуки, Володимир Таран, моделей – скульптор Роберт Котович.
На лицьовому боці монет (аверсі) у центрі знаходиться зображення малого Державного герба України, праворуч і ліворуч від нього – стилізовані зображення трибун стадіону і лаврового листя. Над гербом напис УКРАЇНА, під гербом 1996 – рік карбування монети. Внизу по колу позначення номіналу: 2000000 КАРБОВАНЦІВ. На срібной монеті з обох боків від дати карбування розміщені позначення і проба дорогоцінного металу Аg 925 та його вага у чистоті 31,1.
На зворотньому боці монет (реверсі)  “100-річчя Олімпійських ігор сучасності” у правій частині поля зображено фрагмент античної колони, над капітеллю якої горить олімпійське полум’я. Вище полум’я розміщена дата 1896-1996 – роки проведення І і XXVI олімпіад сучасності та емблема Національного олімпійського комітету України. Ліворуч від колони вгорі в чотири рядки напис 100-РІЧЧЯ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР СУЧАСНОСТІ, нижче – стилізоване лаврове листя. Поле монети закомпоновано у вигляді концентричних ліній, що символізують доріжки стадіону.