100 років Київському політехнічному інституту (варіант 2)

Знаходяться  в  обігу з 26 серпня 2003 року.

Пам’ятна монета номіналам 5 гривень, присвячена одному з провідних центрів освіти і науки – Київському національному університету імені Тараса Шевченка. Заснований у 1834 році, цей заклад зробив неоціненний внесок у справу розвитку вищої школи, науки та культури, піднесення духовності українського народу. З університетом пов’язана діяльність багатьох відомих науковців, виникнення й становлення визначних наукових ідей, шкіл.
Ця монета продовжує серію “Вищі навчальні заклади України”.
Монета виготовлена із срібла 925 проби, вага дорогоцінного металу в чистоті 15,55 г. Діаметр монети 33,00 мм, гурт – рифлений, якість виготовлення – “пруф”, тираж – до 7 000 штук.
Автори: ескізів – Лариса Корень, Сергій Бєляєв; моделей – Володимир Атаманчук.
На аверсі монети зображено композицію у вигляді лазерного диска, у центрі якого – малий Державний Герб України, з обох боків від нього – предмети, формули, що символізують різні науки та розміщено написи: УКРАЇНА (угорі півколом), 2004, 5 ГРИВЕНЬ (унизу), а також позначення металу та його проби – Ag 925, маса в чистоті – 15,55, логотип Монетного двору Національного банку України.
 На реверсі монет зображено будинок університету (1837-1843 роки, архітектор В.І.Беретті) та розміщено написи: КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ (угорі півколом), під ним – 1834 та УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (унизу в три рядки).