1100 років м. Переяслав – Хмельницький

Знаходяться в обігу з 25 квітня 2007 року.

 Монета номіналам 5 гривень, присвячена одному з найдавніших українських міст, уперше згаданому в договорі князя Олега з греками в 907 році як одне з трьох найбільших міст Давньоруської держави. З другої половини XI ст. це місто – центр Переяславського князівства, наприкінці XV ст. і впродовж XVI ст. відігравало важливу роль у формуванні українського козацтва.

Продовжує серію: “Стародавні міста України”.
Монета виготовлена з нейзильберу, якість виготовлення – спеціальний анциркулейтед. Діаметр монети 35,0 мм, вага – 16,54 г, гурт – рифлений, тираж – 45000 штук.
Автор: ескізів Святослав Іваненко, Микола Кочубей. Автор моделей Святослав Іваненко, Володимир Дем’яненко.
На аверсі монети зображено стилізований пергамент з уривками з “Повісті временних літ”, на тлі якого унизу праворуч – печатка міста першої половини XVII ст., угорі – малий Державний Герб України, над яким півколом розміщено напис НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, унизу – 5 ГРИВЕНЬ/ 2007, а також логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети розміщено композицію, яка відображає два історичних етапи розвитку міста – давньоруський і козацький, між ними – давньоруський собор (унизу), герб міста (угорі), а також написи ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (угорі), 1100 (унизу).