50 років входження Криму до складу України

Знаходиться в обігу з 28 квітня 2004 р.

Ювілейна монета номіналом 5 гривень, присвячена 50-річчю входження Криму до складу України. У лютому 1954 року Кримську область передано до складу УРСР. 12 лютого 1991 року Верховна Рада України прийняла Закон України “Про відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки”. 24 квітня 1992 року перейменована на Автономну Республіку Крим, яка є автономною адміністративно-територіальною одиницею України, її невід’ємною складовою частиною. Розташована на півдні держави на Кримському півострові. Площа – 27 тис. км, населення – 2221 тис чол.

 Продовжують серію “Інші монети”.
Монету відкарбовано з використанням сучасних технологій виготовлення біметалевих монет:
зовнішнє кільце – мельхіор, а внутрішнє коло – нордік (CuAl5Zn5Sn1), якість – звичайна, діаметр – 28,0 мм, вага – 9,4. Гурт монети – секторальне рифлення. Тираж – 30 000 штук.
Автори: ескізів – Лариса Корень, моделей – Володимир Дем’яненко.
На аверсі монети на тлі карти України зображено сніп з 25 колосків із перевеслом, який символізує Україну. У центрі на передньому плані – малий Державний Герб України, ліворуч під картою – рік карбування монети 2004, унизу праворуч напис – КРИМ. На монеті півколом розміщені такі написи: УКРАЇНА (угорі), 5 ГРИВЕНЬ (унизу) та логотип Монетного двору Національного банку України.На реверсі монети в центрі зображено герб Автономної Республіки Крим, під ним – гроно винограду; зовнішнє та внутрішнє коло з’єднуються перевеслом, по зовнішньому колу розміщено круговий напис: ВХОДЖЕННЯ КРИМУ ДО СКЛАДУ УКРАЇНИ, угорі у два рядки – 50 РОКІВ.