75 років утворення Донецької області

В обігу з 6 липня 2007 року.

 Монета номіналам 2 гривні, присвячена 75-річчю утворення Донецької області, розташованої в південно-східній частині України. Наявність в області паливно-енергетичних і мінерально-сировинних ресурсів створили умови для розвитку промислового комплексу з високою концентрацією галузей важкої промисловості, наукової та соціальної інфраструктури.

Продовжують серію “Інші монети”.
Монета виготовлена з нейзильберу, якість виготовлення – спеціальний анциркулейтед. Діаметр монети 31,0 мм, вага – 12,8 г, гурт – рифлений, тираж – 35000 штук.
Автор ескізів і моделей – Святослав Іваненко.
На аверсі монети зображено шахтарський ліхтар (ліворуч), який освітлює стилізовані обриси промислових підприємств (праворуч) і розміщено написи: на дзеркальному тлі угорі півколом – НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, під яким – малий Державний Герб України, унизу – 2/ГРИВНІ/ 2007 і логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі зображено зображено логотип ювілейних заходів з відзначення 75-річчя утворення Донецької області, по колу розміщено написи ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ (угорі), ЗАСНОВАНА У 1932 РОЦІ (унизу).