80 років проголошення незалежності УНР

Знаходиться в обігу з 20 березня 1998 року.

Пам’ятна монета номіналом 2 гривні присвячена 80-річчю проголошення незалежності Української Народної Республіки ІV-м Універсалом Центральної Ради.

Ця монета продовжує серію “Відродження української державності”.
Монета виготовлена з нейзільберу. Діаметр монети 31 мм, гурт – рифлений, тираж – 200000 штук (з яких 50000 штук в якості виготовлення – “анциркулейтед” та 150000 штук – звичайної якості).
Автори: ескізів – Анатолій Кущ, моделей – скульптор В. Неверович.
На лицьовому боці монети (аверсі) в центрі розміщено малий Державний герб України. Ліворуч і праворуч від герба зображені на повний зріст робітник із молотом біля ковадла та селянка із серпом і снопом; вони підтримують немовля – символ молодої держави на тлі крони дерева. Ця трьохфігурна композиція є адаптованим варіантом творів графіка Георгія Нарбута. Вгорі – напис в два рядки УКРАЇНА 1998; внизу – напис в два рядки 2 ГРИВНІ.
На зворотньому боці монети (реверсі) в центрі зображено будинок Педадогічного музею, де перебувала Центральна Рада у 1917-1918 рр. Перед будинком ліворуч і праворуч розміщені фігури двох січових стрільців-вартових із гвинтівками. Під зображенням напис у чотири рядки 80 РОКІВ З ДНЯ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 1918. Вгорі по колу напис УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА. Написи виконані шрифтом, розробленим Г. Нарбутом – автором проектів перших українських грошових знаків 1917-1920 рр.