975 років м. Богуслав

Знаходиться в обігу з  5 грудня 2008 року. 

Монета  присвячена мальовничому місту, розташованому на берегах річки Рось, Богуславу, яке разом з містами Корсунь і Канів було одним з найбільших укріплених пунктів на південному кордоні Київської Русі. Богуславу, життю та боротьбі його населення присвячені видатні твори української народної поезії – дума “Маруся Богуславка”, пісня-балада “У містечку Богуславі… ”.
Продовжують серію “Стародавні міста України”.
Монету виготовлено з нейзильберу, якість – спеціальний анциркулейтед, вага – 16,54 г, діаметр – 35,0  мм,  тираж – 45 000 штук. Гурт монети – рифлений.
Автори ескізів: Володимир Атаманчук, Володимир Дем’яненко.
Автори моделей: Володимир Атаманчук, Володимир Дем’яненко.
На  аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України, під яким напис – НАЦІОНАЛЬНИЙ/ БАНК/ УКРАЇНИ, стилізовану композицію: козацька зброя, гетьманський бунчук (ліворуч) та рукопис і перо (праворуч), що символізують козацьку добу та літературне життя міста, під якими – номінал 5/ ГРИВЕНЬ, рік карбування монети 2008 та логотип Монетного двору Національного банку України.
На  реверсі монети зображено пам’ятки архітектури центральної частини міста, міст через річку Рось, угорі півколом розміщено напис БОГУСЛАВ, під яким – герб міста, унизу на тлі каменів напис – 975 РОКІВ.