Бандура

Знаходиться в обігу з 23 грудня 2003 року.

Пам’ятна монета номіналом 5 гривень, присвячена українському народному струнно-щипковому музичному інструменту. Бандура – це один з найпоширеніших українських народних інструментів і відома з XV ст. З 20-х років XX ст. мистецтво гри на бандурі переживає період відродження.

Продовжують серію “Народні музичні інструменти”.
Монету відкарбовано з використанням сучасних технологій виготовлення біметалевих монет:
зовнішнє кільце – мельхіор, внутрішнє коло – нордік (CuAl5Zn5Sn1), якість – звичайна, діаметр – 28,0 мм, вага – 9,4. Гурт монети – секторальне рифлення. Тираж – 30 000 штук.
Автори: Художники – Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптор – Володимир Дем’яненко.
На рельєфній поверхні поля аверсу, яка символічно відтворює струни бандури, у вигляді стилізованого барокового орнаменту передана українська пісня. Угорі розміщено малий Державний Герб України, стилізовані написи під козацький шрифт УКРАЇНА, унизу – рік карбування монети 2003, 5 ГРИВЕНЬ та логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено бандуру, по колу – бароковий орнамент і стилізований під козацький шрифт напис БАНДУРА.