Монета Благовіщення варіант 2

Монета Благовіщення варіант 2, знаходиться в обігу з 31 березня 2008 р. Пам’ятна монета присвячена одному із значних свят православ’я – Благовіщенню, яке відзначається 7 квітня.

Продовжують серію “Обрядові свята України”.

Монета Благовіщення варіант 2

Монета Благовіщення варіант 2 присвячена обрядовому святу

Монету виготовлено з нейзильберу, якість – спеціальний анциркулейтед, вага – 16,54 г, діаметр – 35,0 мм, тираж – 45 000 штук. Гурт монети – рифлений.

Автори: ескізів – Микола Кочубей, моделей – Святослав Іваненко, Анатолій Дем’яненко.

На аверсі монети угорі зображено малий Державний Герб України та напис півколом – НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, у центрі – стилізований оклад Євангелія, ліворуч і праворуч від якого – лілеї, що асоціюються з Дівою Марією, та розміщено написи – 5 ГРИВЕНЬ та рік карбування монети – 2008 (унизу) та логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети зображено багатофігурну композицію – перший весняний хоровід, угорі – сцена Благовіщення та півколом праворуч розміщено напис: БЛАГОВІЩЕННЯ.