Оборонні, житлові й господарчі споруди

Просторову структуру, художні образи й силуети міст Давньої Русі значною мірою визначала дерев’яна архітектура — фортифікаційні споруди та масова житлова забудова. Особливо слід відзначити досвід оволодіння технікою дерев’яного будівництва Новгорода, Ладоги, Києва.

Продовжити читання “Оборонні, житлові й господарчі споруди”

Розпланування та забудова населених пунктів

Різноманітні художні образи давньоруських міст, їхні силуети, мальовничість і природність свідчать, що творчий імпульс східної містобудівної школи не обмежувався певними законодавствами. Слов’яни ще в дохристиянський період мали зв’язок з Візантією, мистецтву якої притаманне глибоке проникнення античних художніх принципів.

Продовжити читання “Розпланування та забудова населених пунктів”

Загальна характеристика розвитку архітектури Київської Русі кінця X – 1-ї половини XIII ст.

Архітектура Київської Русі виникла й розвивалася на територіях, що були об’єднані Давньоруською державою Рюриковичів і мали достатньо розвинену культуру язичницьких слов’янських племен. Проте з прийняттям християнства головним культурним орієнтиром Київської Русі стала Візантія, плідний зв’язок з якою почався ще задовго до його офіційного запровадження.

Продовжити читання “Загальна характеристика розвитку архітектури Київської Русі кінця X – 1-ї половини XIII ст.”