Полтавщина Північна

ПОЛТАВЩИНА ПІВНІЧНА
Кінець XIX — початок XX ст.
Весільне вбрання молодих колишнього
Миргородського повіту Полтавської губернії,
тепер Миргородського району Полтавської області
Весільне вбрання молодих Полтавщини кінця XIX — початку XX століття увібрало найкращі елементи святкового строю українців лісостепових районів центрального Подніпров’я та Лівобережжя і стало своєрідним символом загальнонаціонального українського одягу.

Продовжити читання “Полтавщина Північна”

Закарпаття

ЗАКАРПАТТЯ
Кінець XIX — початок XX ст.
Весільне вбрання молодих русинів-верховинців колишньої Волівської округи Закарпаття, тепер Міжгірського району Закарпатської області
Традиційно-побутова культура українців Міжгірщини Закарпаття хоч і виявляє багато спільних рис з бойками, все ж до цього часу усвідомлюється місцевим населенням окремо від бойків і закріплюється ним у самоназві «русинів-верховинців», яка і винесена нами у назву їхнього весільного вбрання.

Продовжити читання “Закарпаття”

Буковина

БУКОВИНА
Кінець XIX — початок XX ст.
Весільне вбрання молодих колишнього Кіцманського повіту Буковини,
тепер Кіцманського району Чернівецької області
 Представлене весільне вбрання, включаючи ряд елементів, властивих комплексам західноподільського та покутського одягу, становить досить своєрідний варіант буковинського зонального типу українського костюма.

Продовжити читання “Буковина”

Полісся Східне

ПОЛІССЯ СХІДНЕ
Кінець XIX — початок XX ст.
Весільне вбрання молодих колишнього Новгород-Сіверського повіту Чернігівської губернії, тепер Новгород-Сіверського району Чернігівської області
 Весільне вбрання молодих Чернігівського Полісся (північного району Лівобережної України) становило в кінці XIX — на початку XX століття досить усталений комплекс традиційного костюма, характерний для українців широкого ареалу східних та центральних лісостепових районів України.

Продовжити читання “Полісся Східне”