Дмитро Яворницький

Знаходиться в обігу з 22 вересня 2005 року.

Пам’ятна монета номіналом 2 гривні, присвячена 150-річчю від дня народження Дмитра Івановича Яворницького (1855 – 1940 рр.) – історика, археолога, етнографа, фольклориста, письменника. Людина надзвичайно різнобічних інтересів – Дмитро Яворницький майже все своє життя присвятив вивченню історії запорізького козацтва, вінцем якого стала “Історія запорізьких козаків” у трьох томах.

Продовжує серію:  “Видатні особистості України”.
Монета виготовлена з нейзильберу, якість виготовлення – спеціальний анциркулейтед. Діаметр монети 31,0 мм, вага – 12,8 г, гурт – рифлений, тираж – 30000 штук.
Автор: ескізів – Святослав Іваненко (аверс), Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук (реверс), моделей – Святослав Іваненко, Володимир Дем’яненко.
На аверсі розміщено малий Державний Герб України, над яким – рік карбування монети 2005, під ним – 2 ГРИВНІ, написи по колу УКРАЇНА (угорі), НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК (унизу) та логотип Монетного двору Національного банку України (праворуч).
На реверсі монети зображено портрет Дмитра Яворницького, праворуч – роки життя 1855/1940 та по боках – написи півколом ДМИТРО ЯВОРНИЦЬКИЙ.