Дзвіниця Троїцького Іллінського монастиря. 1774-1775 рр. Чернігів

Дзвіниця є композиційною домінантою ансамблю Троїцького іллінського монастиря. П’ятиярусна споруда загальною висотою 58 м, квадратна у плані, з наріжними контрфорсами та проїздом на першому рівні. Контрфорси служать основою для колон наступних ярусів. Кожний ярус розділяється розвинутим карнизом.

Споруда відзначається пропорційністю форми й вишуканим пластичним вирішенням деталей. Це унікальна пам’ятка української архітектури доби пізнього бароко.

Загальний вигляд дзвіниці