Монета – Героїчна оборона Севастополя 1854-1856 рр.

Знаходиться в обігу з 28 квітня 2004 року.
Ювілейна монета номіналом 10 гривень, присвячена 150-річчю від початку героїчної оборони Севастополя.

Яка тривала 349 днів під час Кримської війни – найбільшої з воєн, що відбувалися на українських землях у XIX столітті. У ній взяли участь сформовані в Україні Чернігівський, Полтавський, Житомирський, Подільський, Одеський, Волинський та Кременчуцький полки, а також загони Чорноморського козацького війська.

Героїчна оборона Севастополя

Крім загальновідомих адміралів Чорноморського парусного флоту (який був затоплений, щоб перешкодити доступу ворожим паровим кораблям до Севастопольської гавані) В.Корнілова, П.Нахімова, В.Істоміна та ін. Справжній героїзм виявили разом з російськими солдатами та матросами українці – Ф.Заїка, І.Демченко, Д.Горленко, М.Шульга, А.Гіденко, Г.Шевченко, І.Даниленко та легендарний розвідник – матрос П.Кішка.

Монета Героїчна оборона Севастополя 1854-1856 рр

Продовжує серію “Інші монети”.

Монета виготовлена із срібла 925 проби, вага дорогоцінного металу в чистоті 31,1 г. Діаметр монети 38,61 мм, гурт – рифлений, якість виготовлення – “пруф”, тираж – до 8000 (для України – 3000) штук.

Автор ескізів і моделей Святослав Іваненко.

На аверсі монети на тлі схеми укріплень бастіонів і батарей Севастополя зображено пам’ятник кораблям, що загинули (праворуч), над ним – напис УКРАЇНА; ліворуч від зображення розміщено: угорі малий Державний Герб України, посередині написи – 10 ГРИВЕНЬ, унизу рік випуску монети – 2004, ліворуч у два рядки позначення металу та його проби – Ag 925, маси в чистоті – 31,1; праворуч від зображення пам’ятника – логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети на передньому плані зображено основні технічні елементи оборони – 36-фунтову корабельну гармату та боєприпаси (картеч, ядра, бомби, шомпол), на другому плані – парусне та парове судна, форт, що прикриває вхід до корабельної бухти; розміщено написи: угорі на стілізованій морській стрічці – СЕВАСТОПОЛЬ, унизу півколом – ГЕРОЇЧНА ОБОРОНА 1854 – 1856.