Григорій Квітка-Основ’яненко

Знаходиться в обігу з  18 листопада 2008 року.

Ювілейна монета присвячена письменникові, культурно-громадському діячеві, основоположнику жанру соціально-побутової комедії в класичній українській літературі, найвідомішими творами якого є “Конотопська відьма”, “Сватання на Гончарівці”, “Пан Халявський”, “Шельменко-денщик” тощо.
Продовжують серію “Видатні особистості України”.
Монету виготовлено з нейзильберу, якість – спеціальний анциркулейтед, вага – 12,8 г, діаметр – 31,0  мм,  тираж – 35 000 штук. Гурт монети – рифлений.
Автори ескізів і моделей – Володимир Атаманчук.
На  аверсі монети угорі розміщено малий Державний Герб України, напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, зображено типовий для сходу України вид міста XIX ст., унизу напис – 2 ГРИВНІ, рік карбування монети – 2008 (праворуч) та логотип Монетного двору Національного банку України (ліворуч).
На  реверсі монети зображено портрет Квітки-Основ’яненка та розміщено написи: ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО (угорі півколом), 1778 – 1843 (унизу).