Ілля Мечников

Знаходиться в обігу з 29 грудня 2005 року.

Пам’ятна монета номіналом 2 гривні, присвячена 1160-річчю від дня народження Іллі Ілліча Мечникова (1845 – 1916 рр.) – видатного вченого зі світовим ім’ям, лауреата Нобелівської премії (1908). І.І. Мечников – один з основоположників еволюційної ембріології, імунології та мікробіології, який відкрив явище фагоцитозу, розробив фагоцитарну теорію імунітету (1883). Ідеї вченого і нині сприяють розвиткові різних галузей біології та медицини.

Продовжує серію:  “Видатні особистості України”.
Монета виготовлена з нейзильберу, якість виготовлення – спеціальний анциркулейтед. Діаметр монети 31,0 мм, вага – 12,8 г, гурт – рифлений, тираж – 20000 штук.
Автор: ескізів – Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Автори моделей – Роман Чайковський, Володимир Дем’яненко.
На аверсі праворуч зображено клітину під мікроскопом – стилізований процес фагоцитозу, ліворуч – рік карбування монети 2005 і малий Державний Герб України. По колу монети розміщено написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (ліворуч), логотип Монетного двору Національного банку України та ДВІ ГРИВНІ (унизу).
На реверсі зображено портрет Іллі Мечникова (зміщений вправо) та праворуч – роки життя 1845/1916, ліворуч – напис півколом ІЛЛЯ МЕЧНИКОВ.