Лесь Курбас

Знаходяться  в  обігу з 26 лютого 2007 року.

 Монета  номіналам  2 гривні, присвячена режисеру, актору, педагогу, драматургу та перекладачу Лесю Курбасу (1887 – 1937). Лесь (Олександр-Зенон) Степанович Курбас – театральний діяч, творчість якого позначена впливом експресіонізму та конструктивізму, фундатор українського модерного театру “Березіль”.

Продовжує серію:  “Видатні особистості України”.
Монета виготовлена з нейзильберу, якість виготовлення – спеціальний анциркулейтед. Діаметр монети 31,0 мм, вага – 12,8 г, гурт – рифлений, тираж – 35000 штук.
Автор: Художник і скульптор – Володимир Атаманчук.
На аверсі монети угорі розміщено малий Державний Герб України, під яким праворуч на дзеркальному тлі напис у три рядки – НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ. Унизу – на тлі стилізованого кола – написи: 2 ГРИВНІ/ 2007 і логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено портрет Леся Курбаса на тлі стилізованого геометричного оргаменту, який використовувався під час оформлення театральних афіш у 20-х роках ХХ ст., угорі ліворуч рік народження – 1887, нижче праворуч рік смерті – 1937, унизу по діагоналі напис – ЛЕСЬ КУРБАС