Микола Василенко

Знаходяться в обігу з 11 липня 2006 року.

Ювілейна монета номіналом 2 гривні, присвячена 140-річчю від дня народження Миколи Прокоповича Василенка (1866 – 1935) – правознавця, історика, державного та громадського діяча. Микола Василенко – родоначальник української історико-правової науки, багато зробив для відродження і розвитку національної освіти, науки та культури, активно виступав за державну незалежність України, був академіком (1920) і одним із фундаторів Української академії наук.

Продовжує серію “Видатні особистості України” 
Монета виготовлена з нейзильберу, якість виготовлення – спеціальний анциркулейтед. Діаметр монети 31,0 мм, вага – 12,8 г, гурт – рифлений, тираж – 30 000 штук.
Автори: ескізів – Володимир Дем’яненко (аверс), Святослав Іваненко (реверс), моделей – Святослав Іваненко.
На аверсі монети в центрі зображено малий Державний Герб України, під ним рік карбування монети – 2006, по колу розміщено написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), ДВІ ГРИВНІ (унизу) та логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено портрет М.П.Василенка на тлі стилізованого орнаменту 20-х років, ліворуч від якого у два рядки – роки життя 1866 – 1935, і півколом розміщено напис МИКОЛА ВАСИЛЕНКО.