Миколаївська церква. з с. Кривка. 1763 р. Львів

У Шевченківський гай Львова церкву було перевезено з с. Кривка в 1930 р. Це тризрубний, триверхий храм. У плані зруби бабинця, нави і вівтаря квадратні, з, восьмигранними шатровими завершеннями.

Завершення бабинця і вівтаря мають по три заломи, а нави – чотири. Перед бабинцем на різьблених стовпцях влаштовано піддашшя, яке переходить в опасання й оперізує всю споруду. Динамічний ритм завершень у вигляді численних заломів — характерна ознака храмів бойківської школи традиційного будівництва.

 Загальний вигляд церкви з експозіції музею