Монети України

Знаходиться в обігу з 12 березня 1997 року. 

Номінальна вартість пам’ятної монети 2 гривні.

Продовжує серію “Інші монети”.
Монета виготовлена з нейзільберу. Вага монети 12,8 г, діаметр – 31 мм, товщина – 2,2 мм, тираж – 200000 штук.
Автори: ескізів – Олександр Івахненко, моделей – скульптор Надія Мітіна.
На лицьовому боці монети (аверсі)   в центрі кола, утвореного намистовим узором, знаходиться зображення малого Державного герба України в обрамленні з двох боків гілками калини. Над гербом розміщена дата 1996 – рік карбування монети. По колу монети напис НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, внизу під гербом у два рядки напис ДВІ ГРИВНІ.
На зворотньому боці монети (реверсі)  розміщені зображення розмінних монет номіналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 гривня. Вгорі у два рядки напис МОНЕТИ УКРАЇНИ.