Олексій Алчевський

Знаходиться в обігу з 26 грудня 2005 року.

Пам’ятна монета номіналом 2 гривні, присвячена 170-річчю від дня народження Олексія Кириловича Алчевського (1835 – 1901 рр.) – українського промисловця і банкіра, засновника ряду банків та промислових підприємств, зокрема, першого в місті Харкові і другого в Росії банку комерційного кредиту під назвою “Харківський торговельний банк”, першого в Росії Земельного банку, одного з фундаторів Сільськогосподарського Товариста. За його ініціативою будуються два найбільші металургійні заводи (нині це ВАТ “Алчевський металургійний комбінат” та ВАТ “Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча”).

Продовжує серію:  “Видатні особистості України”.
Монета виготовлена з нейзильберу, якість виготовлення – спеціальний анциркулейтед. Діаметр монети 31,0 мм, вага – 12,8 г, гурт – рифлений, тираж – 20000 штук.
Автор: Автор ескізів і моделей Володимир Атаманчук.
На аверсі зображено паровоз (як символ прогресу наприкінці XIX ст.) на тлі стилізованих абрисів териконів, доменної печі та мартенівського цеху; розміщено: малий Державний Герб України (ліворуч), круговий напис НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), під ним – рік карбування монети 2005, унизу – 2 ГРИВНІ та логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі зображено портрет Олексія Алчевського, під ним півколом розміщено написи – 1835 – ОЛЕКСІЙ АЛЧЕВСЬКИЙ – 1901-.