Острозька академія

Знаходиться в обігу з 28 квітня 2001 року.

Ювілейна монета номіналом 5 гривень, присвячена першій українській школі вищого рівня – Острозькій академії, заснованій В.К.Острозьким у 1576 р. У цій школі викладалися слов’янська, грецька, латинська мови і, так звані, вільні науки (граматика, арифметика, риторика, логіка тощо). Першим її ректором був письменник Г.Д.Смотрицький, а вихованцями – відомий вчений і письменник М.Смотрицький, гетьман Петро Сагайдачний та інші. Острозька академія тісно пов’язана з друкарнею, в якій друкувалися твори наставників школи, а 1581 року Іван Федоров надрукував Острозьку біблію.

Продовжуює серію “Вищі навчальні заклади України”
Монета виготовлена з нейзильберу, якість виготовлення – звичайна. Діаметр монети 35,0 мм, вага – 16,54 г, гурт – рифлений, тираж – 30 000 штук.
Автори: ескізів – Святослав Іваненко, Сергій Бєляєв, моделей – Святослав Іваненко.
На лицьовому боці монети (аверсі) у верхній її частині розміщено малий Державний Герб України, а внизу зображення: праворуч друкарські атрибути: дошка, друкарський верстат, різець; ліворуч – сувій з печаткою, чорнильниця, а також написи в чотири рядки: УКРАЇНА, 5, ГРИВЕНЬ, 2001 і логотип Монетного двору Національного банку України.
На зворотньому боці монети (реверсі) у центрі композиції розміщено зображення – викладача та учнів, на другому плані праворуч – Круглої вежі та контурів церкви. Загальне тло, що поєднує зображення, – це перша сторінка острозького букваря, надрукованого в друкарні Івана Федорова, ліворуч розміщено герб князя Василя Костянтина Острозького та напис півколом: ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ, внизу – дата її заснування – 1576.