Пилкохвіст український

Знаходиться  в  обігу з 14 червня 2006 року.

Пам’ятна монета номіналам 10 гривень, присвячена рідкісному виду родини Коники справжні пилкохвосту українському, що живе лише на території України і якого занесено до Червоної книги України.

Продовжує серію “Флора і фауна”
Монета виготовлена із срібла 925 проби, вага дорогоцінного металу в чистоті 31,1 г. Діаметр монети 38,61 мм, гурт – рифлений, якість виготовлення – “пруф”, тираж – до 8 000 штук.
Автор: ескізів і моделей – Володимир Дем’яненко.
На аверсі монети в обрамленні вінка, утвореного із зображень окремих видів флори і фауни, розміщено малий Державний Герб України та написи НАЦІОНАЛЬНИЙ/ БАНК/ УКРАЇНИ/ 10/ ГРИВЕНЬ/ 2006, а також позначення металу та його проби – Ag 925, маса в чистоті – 31,1, крім того – логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено коника на травинці та півколом розміщено написи: ПИЛКОХВІСТ УКРАЇНСЬКИЙ (угорі) та POECILIMON UKRAINICUS (унизу).