Пугач (варіант 2)

Знаходиться в обігу з 23 липня 2002 року.

Пам’ятна монета номіналам 2 гривні, присвячена осіло-кочовому птахові – пугачу (Bubo bubo) – єдиному виду цього роду у фауні України, переважна частина популяції якого зосереджена, в основному, у західних областях країни. Занесений до Червоної книги України.

Продовжують серію “Флора і фауна”
Монета виготовлена з нейзильберу, якість виготовлення – звичайна. Діаметр монети 31,0 мм, вага – 12,8 г, гурт – рифлений, тираж – 30 000 штук.
На аверсі монет в обрамленні вінка, утвореного із зображень окремих видів флори і фауни, розміщено малий Державний Герб України та написи в чотири рядки: УКРАЇНА, 2, ГРИВНІ, 2002 та логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монет зображено пугача на дубовій гілці, навколо – кругові написи: ПУГАЧ та BUBO BUBO.