Рак

Знаходиться в обігу з 20 червня 2008 р.

Монета  номіналам  2 гривні,  присвячена одному із дванадцяти сузір’їв зодіаку – сузір’ю Рака.

Продовжує серію “Знаки зодіаку”.
Монету виготовлено із  золота 999,9 проби, якість – “спеціальний анциркулейтед”,   вага в чистоті – 1,24 г, діаметр – 13,92 мм, тираж   – 10 000 штук. Гурт монети –  гладкий.
Автори: ескізів – Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук, моделей – Володимир Дем’яненко, Святослав Іваненко.
На  аверсі монети розміщено коло, діагонально поділене на сектори, які символізують чотири стихії: землю, повітря, воду, вогонь; у центрі кола – стилізоване зображення сонця. Ліворуч від кола – малий Державний Герб України, праворуч – рік карбування монети 2008, позначення металу, його проби Au 999,9, маси 1,24; по колу монети – написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), 2 ГРИВНІ (унизу), а також логотип Монетного двору Національного банку України.
На  реверсі монети розміщено стилізоване зображення рака в оточенні зірок, праворуч – символ знака зодіаку.