Родина Терещенків

Знаходиться  в  обігу з 25 липня 2008 року.

Пам’ятна монета номіналам 10 гривень, присвячена видатному українському роду Терещенків, який походить зі славного міста українського козацтва Глухова і залишив глибокий слід в історії України. Терещенки незмінно дотримувалися девізу на своєму родовому гербі – “Прагнення до суспільної користі”, були відомими підприємцями і меценатами.

Продовжує серію “Славетні роди України” 
Монета виготовлена із срібла 925 проби, вага дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г. Діаметр монети – 38,61 мм, гурт – рифлений, якість виготовлення – “пруф”, тираж – 7 000 штук.
Автор ескізів і моделей – Святослав Іваненко.
На аверсі монети вгорі розміщено малий Державний Герб України, напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, під яким – позначення металу, його проби – Ag 925, вага в чистоті – 31,1 (праворуч), логотип Монетного двору (ліворуч); у центрі монети зображено вензель з ініціалами Миколи Терещенка, унизу номінал монети та рік її карбування – 10 ГРИВЕНЬ/2008.
На реверсі монети на тлі символічних атрибутів, що свідчать про діяльність представників роду Терещенків, зображено портрети таких його яскравих особистостей, як Артемій, Микола, Варвара та Федір, праворуч – герб роду і напис РОДИНА/ТЕРЕЩЕНКІВ.