Сліпак піщаний (варіант 2)

Знаходиться  в  обігу з 15 червня 2005 року.

Пам’ятна монета номіналам 2 гривні, присвячена рідкісному виду, що живе лише на території України, сліпаку піщаному, і якого занесено до Червоної книги України та Європейського Червоного списку тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення.

Продовжує серію “Флора і фауна”
Монета номіналом 2 гривень виготовлена з нейзильберу, якість виготовлення – спеціальний анциркулейтед. Діаметр монети 31,0 мм, вага – 12,8 г, гурт – рифлений, тираж – 60 000 штук.
Автор: ескізів і моделей – Володимир Дем’яненко.
На аверсі монет в обрамленні вінка, утвореного із зображень окремих видів флори і фауни, розміщено малий Державний Герб України та написи в чотири рядки – УКРАЇНА, 2 ГРИВНІ, 2005, та логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монет зображено гризуна на тлі рослини (ліворуч) та півколом розміщено написи: СЛІПАК ПІЩАНИЙ (угорі) та SPALAX ARENARIUS RESHETNIK (унизу).