Святослав

Знаходиться в обігу з 24 жовтня 2002 року.

Пам’ятна монета номіналом 10 гривень, присвячена київському князю Святославу Ігоревичу (964 – 972 рр.), правління якого ознаменувало ранню героїчну добу в історії Київської Русі. У результаті безперервної боротьби з хозарами, волзькими булгарами, Візантією та могутнім Болгарським царством він значно розширив та зміцнив давньоруську державу.

Продовжує серію “Княжа Україна”.
Монета виготовлена із срібла 925 проби, вага дорогоцінного металу в чистоті 31,1 г. Діаметр монети 38,61 мм, гурт – рифлений, якість виготовлення – “пруф”, тираж – 3 000 штук.
Автори: ескізів – Володимир Таран, Сергій Харук, Олександр Харук, Віталій Козаченко, моделей – Святослав Іваненко, Володимир Дем’яненко.
На аверсі монети в обрамленні давньоруського орнаменту, відтвореного за мотивами зображень на вінці ритуального турячого рогу з чернігівського кургану Чорна Могила (Х ст.) , розміщено малий Державний Герб України та стилізовані написи: 2002 / УКРАЇНА / 10 / ГРИВЕНЬ /, а також логотип Монетного двору, позначення металу, його проби – Ag 925 та вага в чистоті – 31,1.
На реверсі  монети на тлі язичницьких ідолів та батальної сцени розміщено поясне зображення князя-воїна, який правою рукою тримає над головою меч, а лівою – щит із зображенням сонця, а також стилізовані написи: 964 СВЯТОСЛАВ 972 (угорі) та в два рядки: КНЯЖА / УКРАЇНА (унизу).