Троїцький собор. 1775-1780 рр. м. Новомосковськ Дніпропетровської обл.

Єдиний дев’ятидільний, дев’ятиверхий дерев’яний храм, що зберігся в Україні до наших днів. Побудував майстер Яким Погребняк. У 1888 р. під час ремонтних робіт дерев’яний остов переклали, значну частину елементів зрубу замінили.

У плані храм являє собою рівнораменний хрест з камерами між раменами хреста. Кожна кліть має самостійне шатрове завершення з трьома заломами. Висота завершень зростає до центру, утворюючи динамічну пірамідальну композицію. У просторово-симетричній структурі домінантна роль належить центральній бані, висота якої 65 м.

Храм є унікальною пам’яткою дерев’яного зодчества Слобожанщини.
Загальний вигляд собору                                       План собору