Улас Самчук

Знаходиться в обігу з 26 січня 2005 року.

Пам’ятна монета номіналом 2 гривні, присвячена 100-річчю від дня народження українського письменника Уласа Самчука, який народився у с.Дермань Рівненської обл., але творив на чужині. Серед майстрів української прози ХХ століття постать Уласа Олексійовича чи не найсамобутніша. Він є автором спогадів, роману-трилогії “Волинь”, повісті “Марія”, п’єс “Слухайте, слухайте! Говорить Москва”, “Шумлять жорна” тощо.

Продовжує серію “Видатні особистості України”.
Монета виготовлена з нейзильберу, якість виготовлення – анциркулейтед. Діаметр монети 31,0 мм, вага – 12,8 г, гурт – рифлений, тираж – 20000 штук.
Автори: ескізів – Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук, моделей – Роман Чайковський.
На аверсі монети зображено стилізовану під оформлення перших видань письменника композицію – книги, з обох боків яких – вершники. Угорі розміщено малий Державний Герб України, під ним напис УКРАЇНА, унизу – 2 ГРИВНІ 2005 та логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети розміщено стилізований під гравюру портрет Уласа Самчука, праворуч і ліворуч від якого – стилізовані квітки, унизу розміщено написи 1905-1987 УЛАС САМЧУК.