Успенський собор. 1671-1715 рр. м. Новгород-Сіверський Чернігівської обл.

Незважаючи на численні перебудови, будівля храму зберегла свою основу. Належить до зразків національного зодчества XVII ст., де органічно сплелися
архітектурно-пластичні прийоми стилістичних систем ренесансу і українського
бароко. За типологічними ознаками це центричний, хрещатий у плані
дев’ятидільний храм.

Динамічну пірамідальну композицію споруди визначають завершення. Домінантна роль належить центральній масивній бані на високому, циліндричної форми підбаннику. Невеликі чотири бані, що оточують центральну з боків, встановлено на струнких гранчастих підбанниках. їх форма логічно випливає з гранчастих окреслень стін бокових об’ємів і відповідної конфігурації шатрових перекриттів із заломами. Архітектурно-пластичне вирішення фасадів становлять обрамлення вікон, сандрики, багатопрофільні карнизи, конфігурація і параметри яких визначаються модулем цегли.

Бані собору
Іконостас собору
Загальний вигляд церкви та дзвіниці зі сходу