Володимир Мономах

Знаходиться в обігу з 22 листопада 2002 року.

Пам’ятна монета номіналом 10 гривень, присвячена великому київському князю Володимиру Мономаху (1113 – 1125 рр.) – видатному давньоруському державному та політичному діячу, автору низки законів і славнозвісного “Повчання”, адресованого дітям, організатору успішних походів проти половців, за часів правління якого в Київській Русі припинилися князівські міжусобиці, почався новий етап розквіту культури і мистецтва.

Продовжуює серію “Княжа Україна”.
Монета виготовлена із срібла 925 проби, вага дорогоцінного металу в чистоті 31,1 г. Діаметр монети 38,61 мм, гурт – рифлений, якість виготовлення – “пруф”, тираж – 3 000 штук.
Автори: ескізів – Володимир Таран, Сергій Харук, Олександр Харук, Віталій Козаченко, моделей – Володимир Атаманчук, Володимир Дем’яненко.
На аверсі монети в обрамленні давньоруського орнаменту, відтвореного за мотивами окладу рукописної книги часів княжої доби, розміщено малий Державний Герб України та стилізовані написи: 2002 / УКРАЇНА / 10 / ГРИВЕНЬ /, а також логотип Монетного двору, позначення металу, його проби – Ag 925 та вага в чистоті – 31,1.
На реверсі монети на тлі будівель давньоруського міста зображено погрудний портрет князя з фоліантом у руках, праворуч від нього – Георгій Змієборець, а також стилізовані написи: ВОЛОДИМИР 1113 МОНОМАХ 1125 (угорі) та в два рядки: КНЯЖА/ УКРАЇНА (унизу).