Ярослав Мудрий

Знаходиться в обігу з 26 лютого 2001 року.

Пам’ятна монета номіналом 10 гривень, присвячена державному діячу, великому князю київському Ярославу Мудрому (1015-1054), за часів правління якого Київська Русь укріпила та розширила свої кордони, зміцнилося міжнародне становище держави, було засновано Київську митрополію, розроблено збірку законів давньоруського права, досягла найвищого розвитку давньоруська культура.

Продовжує серію “Княжа Україна”.
Монета виготовлена із срібла 925 проби, вага дорогоцінного металу в чистоті 31,1 г. Діаметр монети 38,61 мм, гурт – рифлений, якість виготовлення – “пруф”, тираж – 3 000 штук.
Автори: ескізів – Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук, Віталій Козаченко, моделей – Володимир Дем’яненко.
На лицьовому боці монети (аверсі) в обрамленні давньоруського орнаменту, відтвореного з орнаменту на саркофазі Ярослава Мудрого, зображено малий Державний Герб України та стилізовані написи: 2001 / УКРАЇНА / 10 / ГРИВЕНЬ /, а також логотип Монетного двору, позначення металу, його проби – Ag 925 та вага в чистоті – 31,1.
На зворотньому боці монети (реверсі) зображено Ярослава Мудрого із збіркою законів у руці з написом у два рядки “ПРАВДА РУСЬСКАЯ” на тлі мозаїчного зображення обличчя Оранти (ліворуч) та собору (праворуч), а також стилізовані написи зверху в два рядки: ЯРОСЛАВ / 1015 / МУДРИЙ / 1054 / та знизу в два рядки: КНЯЖА УКРАЇНА.