Золоті ворота

Знаходиться в обігу з 29 червня 2004 року.

Пам’ятна монета номіналом 100 гривень присвячена унікальній фортифікаційній споруді – головній брамі Києва, яка була збудована за часів князя Ярослава Мудрого і завершувалася Благовіщенською церквою.  Золоті ворота… Уже сама назва, яка зберіглася з глибокої давнини, привертає увагу. У давні часи вона підкреслювала їх особливе значення, перше місце серед інших   оборонних споруд міста. Літописець Нестор у статті 1037 р. занотував: “Заклав Ярослав місто велике, в якого нині Золоті ворота, заснував і церкву святої Софії, митрополію, і далі церкву святої Богородиці Благовіщення на Золотих воротах…”.

Продовжують серію “Пам’ятки архітектури України”
Монета виготовлена з золота 900 проби, вага дорогоцінного металу у чистоті 31,10 г. Діаметр монети 32,0 мм, гурт – секторальне рифлення, якість виготовлення – “пруф”, тираж – 2000 штук.
Автор: ескізів і моделей – Святослав Іваненко.
На аверсі монети угорі півколом розміщено напис УКРАЇНА, на тлі давньоруського символу сонця зображено малий Державний Герб України, під яким у два рядки – номінал – 100 ГРИВЕНЬ, з обох боків – стилізовані журавлі (з київських браслетів), унизу – стилізована орнаментальна смуга, під якою рік карбування монети 2004; а також позначається метал, його проба – Au 900, маса металу в чистоті – 31,1 та логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено стилізовану під мініатюру з літопису сцену – вершники наближаються до брами, угорі праворуч півколом розміщено стилізований напис ЗОЛОТІ ВОРОТА, унизу під стилізованою орнаментальною смугою – 1037 – дата спорудження.