Успенський собор Києво-Печерської лаври (варіант 2)

Знаходиться в обігу з 24 грудня 1998 року.

Пам’ятна монета номіналом 5 гривень, присвячені відродженню Успенського собору Києво-Печерської лаври – історико-архітектурного пам’ятника Руси-України XI-XYIII ст.

Ця монети продовжують серію “Духовні скарби України”.
Монета виготовлена із нейзильберу, якість виготовлення – звичайна. Діаметр монети 35 мм, гурт – рифлений, тираж – 200000 штук.
Автори: ескізів – Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук, Віталій Козаченко, моделей – скульптор Роман Чайковський.
На лицьовому боці монети (аверсі) в обрамленні бароккового орнаменту, оздобленого голівками серафимів, розміщені малий державний герб України і написи у чотири рядки УКРАЇНА, 5 ГРИВЕНЬ, 1998.
На зворотньому боці монети (реверсі) розміщені зображення Успенського собору, знищеного у 1941 році, його руїни та круговий напис УСПЕНСЬКИЙ СОБОР КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ХІ СТ.