350 років Харкову

Вводиться в обіг з 1 липня 2004 року.

Ювілейна монета номіналом 5 гривень, присвячена одному з найбільших індустріальних, наукових і культурних центрів України місту Харкову, заснованому близько 1655 року українськими козаками – переселенцями з Правобережної України як фортеця для захисту Слобідської України від грабіжницьких нападів завойовників.

Продовжують серію “Стародавні міста України”.
Монета виготовлена з нейзильберу, якість виготовлення – звичайна. Діаметр монети 35,0 мм, вага – 16,54 г, гурт – рифлений, тираж – 30 000 штук.
Автори: ескізів – Оксана Терьохіна, Наталія Домовицьких , моделей – Володимир Дем’яненко.
На аверсі монети зображено дзвіницю (1821 – 1848) Успенського собору, угорі – малий Державний Герб України, ліворуч позначення номіналу – 5, праворуч півколом напис – УКРАЇНА, унизу напис – ГРИВЕНЬ та рік карбування монети – 2004. Крім того, на монеті розміщено логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено візитну картку міста – будинок Державної промисловості (Держпром), побудований у стилі конструктивізму (1928), угорі ліворуч – герб міста, унизу півколом розміщено напис ХАРКІВ • 350 РОКІВ.