50 років КБ “Південне”

Знаходиться в обігу з 29 березня 2004 року.

Ювілейна монета номіналом 5 гривень, присвячена присвячена конструкторському бюро “Південне”, яке було засновано 10 квітня 1954 року в м. Дніпропетровськ. Близько 70 типів космічних апаратів, розроблених КБ “Південне”, дали можливість успішно проводити космічні дослідження в рамках як національних, так і міжнародних проектів, що сприяє розвитку науки та народного господарства. На сьогодні одним із пріоритетних завдань цього бюро є реалізація Національної космічної програми України, згідно з якою у 2004 році запланований запуск космічного апарату багатофункціонального призначення “Січ-1М”.

Продовжує серію “Інші монети”
Монета виготовлена з нейзильберу, якість виготовлення – звичайна. Діаметр монети 35,0 мм, вага – 16,54 г, гурт – рифлений, тираж – 30 000 штук.
Художник – Сергій Бєляєв. Скульптори – Володимир Атаманчук, Роман Чайковський.
На аверсі монети зображено орбіту штучного супутника над частиною земної кулі, на тлі якої розміщені малий Державний Герб України та написи в чотири рядки: 2004/ УКРАЇНА/ 5 ГРИВЕНЬ і логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображені серп місяця (ліворуч) і космічний апарат, угорі півколом розміщені написи КБ “ПІВДЕННЕ”, нижче у два рядки – 50 РОКІВ.