Олександр Довженко

Знаходиться в обігу з 5 липня 2004 року.

Ювілейна монета номіналом 2 гривні присвячена 110-річчю від дня народження фундатора української національної школи кінематографії, письменнику, художнику – Олександру Петровичу Довженку (1894 – 1956), який народився у м. Сосниця на Чернігівщині. Довженко – поет і філософ екрана, геніальний режисер, кінофільм “Земля” якого увійшов до 12 кращих світових кінострічок, самобутній письменник-романтик, якого називають Гомером ХХ ст.

Продовжує серію “Видатні особистості  України”
Монету виготовлено з нейзильберу, якість виготовлення – звичайна. Діаметр монети 31 мм, вага – 12,8 г, гурт – рифлений, тираж – 30000 штук.
Автори: ескізів – Микола Кочубей, моделей – Роман Чайковський.
На аверсі монети зображено хлопчика, який стоїть у човні зі свічкою в руці і пливе по річці часу назустріч своїй долі, ліворуч від композиції розміщено рік карбування монети – 2004, під яким малий Державний Герб України та номінал – 2 ГРИВНІ, праворуч – напис півколом УКРАЇНА та логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено портрет Олександра Довженка та розміщено написи: праворуч у два рядки роки життя – 1894-1956, ліворуч півколом – ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО.