Риби

Знаходиться в обігу з 24 лютого 2007 р.

Монета  номіналам  2 гривні,  присвячена сузір’ю Риб.

Продовжує серію “Знаки зодіаку”.
Монету виготовлено із  золота 999,9 проби, якість – “спеціальний анциркулейтед”,   вага в чистоті – 1,24 г, діаметр – 13,92 мм, тираж   – 10 000 штук. Гурт монети –  гладкий.
Автори: ескізів – Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук, моделей – Володимир Дем’яненко, Володимир Атаманчук.
На  аверсі монети розміщено круг, діагонально поділений на сектори, які символізують чотири стихії – землю, повітря, воду, вогонь; у центрі круга – стилізоване зображення сонця. Ліворуч від круга – малий Державний Герб України, праворуч – рік карбування монети 2007, позначення металу, його проби – Au 999,9, маса – 1,24; по колу монети – написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), 2 ГРИВНІ (унизу), а також – логотип Монетного двору Національного банку України.
На  реверсі монети розміщено стилізоване зображення риб в оточенні зірок, між якими – символ знака зодіаку.