Символіка фігур

ТОЧКА
 Точка – вона є і її немає. Є – бо можна вказати на місце її перебування, тобто на координати знаходження.

Її немає, бо вона не наділена жодними ознаками: ні довжиною, ні шириною, ні висотою; в неї – нічого свого, і навіть координати – чужі, на чужих лініях і в чужих площинах…

Тож вона – на межі буття і небуття, бо вона тільки є – і нічого більше!
А ще швидше, точка – представниця духовного, як носій світла – фотон: він також нічого не має, але без нього не було б світла, її число – Одиниця.
ЛІНІЯ
 
Лінія – символ руху. Вона – безконечна множина точок і конкретний напрям руху. Уособлює рух «Від…» і «До…». Від минулого через нинішнє до майбутнього. І це буде найтаємніша лінія – лінія часу.
Єдино вона уособлює час, який пронизує все. її брат – світловий промінь, її число-Двійка.
ТРИКУТНИК
 
Трикутник – символ творчості, триєдиної суті світу. Насамперед, Святої Трійці – Бога – Отця, Бога – Сина, Бога – Духа Святого. А також нерозривної тріади „Людина – Земля – Небо”.
Трикутник – символ людського життя: «народження – життя – смерть» або «дитинство – зрілість – старість». Два накладених один на одного трикутники дають шестикутник і символізують людську душу.
Трикутник уособлює начало творення: за своєю формою – це перша і найпростіша фігура, утворена перетином трьох ліній або з’єднанням трьох точок. Трикутник – перша форма, отже, начало всіх форм.
Згадаймо, що і світ сформував Триєдиний Бог…
Одна із художньо і символічно стилізованих форм трикутника – тризуб-національний Герб України, який символізує триєдину сутність людського буття… Число трикутника – Трійка.
КВАДРАТ
 
Квадрат – символ впорядкованості й стабільності, гарантії та надійності, бо опирається на чотири сторони світу. Насамперед, пов’язаний не так із простором, як із часом, бо символізує чотириетапність основних життєво – часових процесів: чотири пори року – весна, літо, осінь, зима; чотири пори дня – ранок, день, вечір, ніч; чотири етапи життя-дитинство, молодість, зрілість, старість; чотири дії роботи на землі – підготовка грунту, сівба, доглядання посівів, збирання врожаю.
Зв’язок квадрату з простором – через надійність: найміцніший фундамент має форму квадрата; ідеальне хлібне поле – то квадратне поле, бо найзручніше для обробітку, збирання врожаю, організації сівозмін.
Його число – Чотири.
РОМБ
Ромб – його символіка співзвучна із символікою квадрата. Він – рідний брат йому, але, окрім усього, символізує нематеріальне начало: перетин його діагоналей утворює хрест – символ вічності.
КУБ
Куб – продовжує символіку квадрата. В кубі – стабільність і впорядкованість квадрата стає всесторонньою і всепроникною. Образно, куб – це гармонійне об’єднання й органічна єдність надійних й організованих квадратів!
Куб об’єднує простір і час: квадрат, що лежить в основі куба – це минуле, бо на здобутки минулого все опирається; чотири бокові квадрати – це теперішнє, бо, як уже зазначалося вище, все в своєму існуванні має чотири виміри – виникнення, розвиток, занепад, зникнення; верхній квадрат або верхня грань, що лежить на чотирьох бокових, – це майбутнє, до якого прагнуть з теперішнього, але яке тримається на теперішньому і виростає з нього…
КОЛО
Коло — символ Неба і Сонця. Нескінченності й Вічності. Уособлює і розкриває суть Вічності й Конечності, їх нерозривну єдність, бо своїм утворенням демонструє: Безконечність в тому і там, де початок збігається з кінцем, де завершення здійснюється в точці виходу. Простіше, де початок, там і кінець, – у цьому смисл Безконечності. Отже, коло підказує, що Безконечне-це конечне, яке свій кінець привело до свого початку…
Формується коло обертанням точки навколо точки-центру з поверненням на свою вихідну позицію.
Коло, деформоване у горизонтальну «вісімку», символізує нескінченність, де точка перетину означає «нуль» як межу між «плюс – нескінченністю» та «мінус – нескінченністю».
Практичний вираз кола – колесо – найгеніальніший винахід людського генія…
КУЛЯ
Куля – продовжує і завершує символіку кола, бо утворюється просторовим обертанням кола навколо свого центру.
Символ довершеності, досконалості, бо наділена ідеальною формою: при найменших розмірах, має найбільший об’єм, а при найбільшій площині взаємодії з довкіллям єдину точку дотику з ним.
Тому куля – це священна форма. Вона – форма Небесних тіл і первісних живих утворень…
СПІРАЛЬ
Спіраль – символ еволюції Всесвіту і життя, сходження від нижчого до вищого, від простішого до складнішого. Спіралеподібний рух – уособлення розвитку через зв’язок загального й одиничного: зростаючи, розвиваючись на грунті загального, індивід зберігає свою неповторність, свою одиничність.
Рух по спіралі – це сходження до мінливості із збереженням спадковості: до попереднього, традиційного, здобутого предками не просто повертаються, а ефективно використовують його для дальшого зростання.
ПОДВІЙНА СПІРАЛЬ
 
Подвійна спіраль – символ суперечностей буття, життя і розвитку; уособлення наявності й взаємодії протилежностей у космічній та духовній еволюції – Духа і Тіла, тепла і холоду, розуму та емоцій, істини і хиби, добра і зла. Неба і Землі, чоловічого і жіночого начал…
ПІРАМІДА
 
Пираміда – символ влади, устремління вгору задля володіння довкіллям, обставинами, світом, її принцип – підпорядкованість, Ті, кого менше і хто перебуває на вищому рівні піраміди, підпорядковують собі тих, кого більше, але хто перебуває на нижчих рівнях піраміди. На вершині піраміди – точка як одноосібний «вершитель» долі всіх нижніх рівнів.
…У такому розумінні, ідеальна «піраміда» – це конус, на вершиш якого – точка, а в основі – найширше коло, кожне вище коло звужується по відношенню до нижчого, наближаючись до точки, але без будь-якої можливості досягти її. В конусі всі точки однаковою мірою залежні від вищих, однаковою мірою володіють нижчими, на жодну з них не припадає ніякий перетин, на жодній із них не сходиться ніякий кут…