60 років Раді Європи

Знаходиться в обігу з 20 серпня 2009 року.

Пам’ятна монета номіналом 5 гривень, присвячена міжурядовій регіональній організції, метою якої є розвиток співробітництва держав-учасниць на базі спільних принципів та ідеалів, а також сприяння їх економічному і соціальному прогресу. Україна стала членом Ради Європи в листопаді 1995 року.
Продовжують серію “Інші монети”.
Монету відкарбовано з використанням сучасних технологій виготовлення біметалевих монет:
зовнішнє кільце – мідно-нікелевий сплав, внутрішнє коло – нордік (CuAl5Zn5Sn1), якість – спеціальний анциркулейтед, діаметр – 28,0 мм, вага – 9,4. Гурт монети – секторальне рифлення. Тираж – 45 000 штук.
Автори: ескізів і моделей – Святослав Іваненко.
На аверсі у внутрішньому колі в обрамленні п’ятикутних зірок зображено мапу Європи, під верхньою зіркою – рік карбування монети 2009, по зовнішньому колу угорі розміщено малий Державний Герб України та написи по колу НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ (унизу) та логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі  монети у внутрішньому колі зображено логотип Ради Європи, під яким напис – 1949/РІК, по зовнішньому колу розміщено написи – COUNCIL OF EUROPE, CONSEIL DE L’EUROPE, РАДА ЄВРОПИ (унизу).