60 років визволення Києва від фашистських загарбників (варіант 2)

Знаходиться  в  обігу з 27 жовтня 2003 року.

Пам’ятна монета номіналам 5 гривень, присвячена 60-й річниці визволення столиці України м.Києва від фашистських загарбників у листопаді 1943 р. у ході знаменної наступальної операції другого періоду Великої Вітчизняної війни – битви за Дніпро, результатом якої було знищення “Східного валу” та завершення корінного перелому в ході війни.
Продовжує серію “Інші монети”.
Монета виготовлена з нейзильберу, якість виготовлення – звичайна. Діаметр монети 35,0 мм, вага – 16,54 г, гурт – рифлений, тираж – 30 000 штук.
Автори: Художники – Святослав Іваненко, Лариса Корень. Скульптори – Святослав Іваненко, Володимир Дем`яненко.
На аверсі монети розміщено: угорі рік карбування монети 2003, під ним малий Державний Герб України та написи у три рядки:  – УКРАЇНА, 5 ГРИВЕНЬ; праворуч на монеті зображено меморіальну дошку та вічний вогонь. Логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено: угорі план-схему наступу радянських військ, унизу стилізовану сцену форсування Дніпра, на другому плані – панорама міста Києва; розміщено написи: угорі праворуч у три рядки – 60 РОКІВ ВИЗВОЛЕННЯ КИЄВА, унизу ліворуч півколом – ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА.