Іван Огієнко

В обігу з 12 червня 2007 року

 Монета номіналам 2 гривні, присвячена видатному українському вченому, громадському та церковному діячеві Івану Огієнку (1882 – 1972). Іван Іванович Огієнко – філолог, літературознавець, засновник і ректор Кам’янець-Подільського українського державного університету, був міністром освіти та міністром віросповідань Української Народної Республіки. Іван Огієнко зробив значний внесок у розвиток української культури і мовознавства.

Продовжує серію: “Видатні особистості України”.
Монета виготовлена з нейзильберу, якість виготовлення – спеціальний анциркулейтед. Діаметр монети 31,0 мм, вага – 12,8 г, гурт – рифлений, тираж – 35000 штук.
Автори: ескізів – Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук, моделей – Святослав Іваненко, Володимир Атаманчук.
На аверсі монети на дзеркальному тлі у центрі розміщено напис НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, над яким – малий Державний Герб України, під написом у три рядки номінал та рік карбування монети: 2/ ГРИВНІ/ 2007, а також чотири трикутні сектори, які прикрашені рослинним орнаментом у стилі бароко та логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі зображено портрет Івана Огієнка, праворуч і ліворуч від якого на трикутних сегментах розміщено роки життя 1882 – 1972, унизу ліворуч півколом напис – ІВАН ОГІЄНКО.