Петропавлівська церква. ХVІ—XVIІ ст. м. Новгород-Сіверський Чернігівської обл.

Церква є частиною будівлі, що об’єднує палатний корпус з келіями і трапезною. Це двокамерна споруда з двома приміщеннями, навою й п’ятигранним вівтарем.

Чотирикутна у плані нава перекривається системою ступінчастих арок і
завершується восьмигранною банею. В архітектурно-пластичному вирішенні форми церкви скупо застосовано прийоми українського бароко. Своєрідно вирішено інтер’єр храму. Висотне розкриття внутрішнього простору зі ступінчастою системою підпружних арок створює контраст світла і тіні – верху
і низу нави.

Загальний вигляд церкви