10 років відродження грошової одиниці України – гривні (варіант 2)

Знаходиться  в  обігу з 29 серпня 2006 року.

 Пам’ятна монета номіналам 5 гривень, випущена з нагоди 10-й річниці відродження грошової одиниці України – гривні.

Продовжують серію “Відродження української державностi”.
Монета виготовлена із нейзильберу, вага 16,54 г. Діаметр монети 35,0 мм, гурт – рифлений, якість виготовлення – спеціальний анциркулейтед, тираж – 45 000 штук.
Автор: ескізів і моделей – Святослав Іваненко.
На аверсі монети зображено малий Державний Герб України, під ним – зворотний бік (реверс) обігової монети „Володимир Великий”, ліворуч від якого розміщено логотип Монетного двору Національного банку України, а праворуч – рік карбування монети – 2006, по колу розміщено написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ (унизу).
На реверсі монети в центрі на тлі банкнот розміщено зображення срібної гривні XI – XIII ст. київського типу, праворуч від якої скорочений текст наказу Національного банку України від 26.08.96 №71 … Про грошову реформу в Україні… Унизу розміщено зображення розмінних монет України, а вгорі по колу напис 10 РОКІВ ВІДРОДЖЕННЯ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ УКРАЇНИ.