200 років Харківському національному університету імені В. Н. Каразіна (варіант 2)

Знаходиться в обігу з 5 жовтня 2004 року. 

Ювілейна монета номіналом 2 гривні, присвячена одному з провідних центрів освіти і науки – Харківському національному університету. Заснований у 1804 році за ініціативою та завдяки зусиллям видатного просвітителя В.Н.Каразіна він майже 200 років уособлює прагнення людини до знань та досягнення вершин науки.

Продовжує серію “Вищі навчальні заклади України”
Монета виготовлена з нейзильберу, якість виготовлення – звичайна. Діаметр монети 31,0 мм, вага – 12,8 г, гурт – рифлений, тираж – 50000 штук.
Автори: ескізів – Оксана Терьохіна, Наталія Домовицьких; моделей – Святослав Іваненко, Володимир Атаманчук.
На аверсі монет розміщено символічне зображення Сонячної системи як частини Всесвіту, у якій є “ планета знань ”, над нею праворуч півколом – напис: РОЗУМ • ЗНАННЯ • МАЙБУТНЄ, ліворуч угорі – малий Державний Герб України та написи 2 ГРИВНІ/ УКРАЇНА 2004. На монеті – логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі верхній частині монетного поля зображено сучасну будівлю університету, а в нижній – у дзеркальному відображенні його старий будинок та розміщено круговий напис ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.Н.КАРАЗІНА • 200 РОКІВ.