Михайло Коцюбинський

Знаходяться в обігу з 20 серпня 2004 року.

Ювілейна монета номіналом 2 гривні, присвячена 140-річчю від дня народження талановитого українського письменника і громадського діяча Михайла Коцюбинського (1864 – 1913), який народився у м. Вінниці. Михайло Михайлович Коцюбинський – автор таких відомих творів, як “Fata morgana”, “Intermezzo”, “Сміх”, “Цвіт яблуні”, “Тіні забутих предків”, що є яскравими взірцями української прози кінця XIX – початку XX ст.

Продовжує серію “Видатні особистості України”.
Монета номіналом виготовлена з нейзильберу, якість виготовлення – звичайна. Діаметр монети 31,0 мм, вага – 12,8 г, гурт – рифлений, тираж – 30 000 штук.
Автори: ескізів – Микола Кочубей, моделей – Роман Чайковський.
На аверсі монети зображено стилізовану композицію з гравюри Георгія Якутовича до “Тіней забутих предків”. Угорі півколом розміщено напис УКРАЇНА, рік карбування монети – 2004 (ліворуч), малий Державний Герб України (праворуч) та ліворуч від композиції – номінал – 2/ ГРИВНІ, а також логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено портрет Михайла Коцюбинського та кругові написи: 1864 • МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ • 1913.