Олександр Ляпунов

Знаходяться в обігу з 12 березня 2007 року.

 Монета номіналам 2 гривні, присвячена математику і механіку, академіку Петербурзької АН з 1901 року Ляпунову Олександру Михайловичу (1857 – 1918), праці якого стосуються небесної механіки, математики, фізики й теорії імовірності.

Продовжує серію: “Видатні особистості України”.
Монета виготовлена з нейзильберу, якість виготовлення – спеціальний анциркулейтед. Діаметр монети 31,0 мм, вага – 12,8 г, гурт – рифлений, тираж – 35000 штук.
Автор: ескізів –  – Миколай Кочубей. Моделей – Володимир Атаманчук, Святослав Іваненко.
На аверсі монети угорі розміщено малий Державний Герб України, під яким напис у два рядки – НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, геометричне зображення задачі небесної механіки. Унизу – написи: 2 ГРИВНІ/2007 та логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети розміщено зображено портрет Олександра Ляпунова, праворуч півколом розміщено написи: ОЛЕКСАНДР ЛЯПУНОВ / 1857 – 1918.