Сліпак піщаний

Знаходиться  в  обігу з 15 червня 2005 року.

Пам’ятна монета номіналам 10 гривень, присвячена рідкісному виду, що живе лише на території України, сліпаку піщаному, і якого занесено до Червоної книги України та Європейського Червоного списку тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення.

Продовжує серію “Флора і фауна”
Монета виготовлена із срібла 925 проби, вага дорогоцінного металу в чистоті 31,1 г. Діаметр монети 38,61 мм, гурт – рифлений, якість виготовлення – “пруф”, тираж – до 8 000 штук.
Автор: ескізів і моделей – Володимир Дем’яненко.
На аверсі монет в обрамленні вінка, утвореного із зображень окремих видів флори і фауни, розміщено малий Державний Герб України та написи в чотири рядки – УКРАЇНА, 10 ГРИВЕНЬ, 2005, а також позначення металу та його проби – Ag 925, маса в чистоті – 31,1 та логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монет зображено гризуна на тлі рослини (ліворуч) та півколом розміщено написи: СЛІПАК ПІЩАНИЙ (угорі) та SPALAX ARENARIUS RESHETNIK (унизу).